Arbetsgivarna inom industri och handel presenterade utgångspunkter inför avtalsrörelsen

Vid en pressträff idag presenterade arbetsgivarorganisationerna inom svensk industri och handel sina utgångspunkter inför avtalsrörelsen 2016. Vi befinner oss i ett komplicerat ekonomiskt läge, med osäker internationell konjunktur och obefintlig inflation. Organisationerna konstaterar att avtalsrörelsen 2016 inte kan utgå från Riksbankens inflationsmål och att arbetsmarknadens parter har ett ansvar att återställa företagens tappade konkurrenskraft. Det innebär att det inte finns något utrymme för reallöneökningar.

 

  • Lönekrav som baseras på för höga inflationsprognoser kommer att slå mot svensk konkurrenskraft och Riksbankens ideliga misslyckande med att nå inflationsmålet på 2 procent gör att det inte kan vara utgångspunkt för avtalsförhandlingarna. Mats Kinnwall, chefekonom Industriarbetsgivarna
  • Försäljningen i handeln ökar och branschen växer. Det är positivt. Samtidigt är konkurrensen stenhård, lönsamheten hårt pressad, antalet konkurser ökande och många tvingas minska personalstyrkan. Därför är utrymmet för löneökningar litet och alla parter måste nu ta ansvar för att vi ska kunna bibehålla konkurrenskraften och även kunna växa och anställa fler. Mattias Dahl, förhandlingschef Svensk Handel
  • Sverige har internationellt sett höga arbetskraftskostnader samtidigt som löneökningstakten varit högre än i viktiga konkurrentländer. Detta sätter stor press inför kommande avtalsrörelse. Anna Nordin, förhandlingschef Livsmedelsföretagen
  • Under flera år har svensk industri tappat i konkurrenskraft, bl a beroende på för hög arbetskraftskostnadsutveckling. Inför avtalsrörelsen 2016 har parterna därför högre krav på sig än tidigare att återställa exportföretagens konkurrenskraft. Då finns det inte något utrymme för reallöneökningar. Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen

Mer information om avtalsrörelsen finns på: www.avtal2016.se