Avgiftschock hotar livsmedelsindustrin

En höjning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar skulle innebära en arbetskostnadsökning på i snitt 13 procent för landets livsmedelsproducenter. Det motsvarar en kostnadsökning på 48 000 kr per person. Det visar nya beräkningar som presenteras i Livsmedelsföretagens senaste konjunkturrapport.

– Det är en rejäl kostnadsökning vi talar om, inte minst om man sätter det i relation till den diskussion som förs kring hållbara löneökningar inför kommande avtalsrörelse, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Livsmedelsindustrin, Sveriges fjärde största industrigren, har en högre andel ungdomar sysselsatta än de flesta andra branscher. Var femte arbetare, närmare 7 500 personer, är under 26 år. Regeringens planer på att höja arbetsgivaravgiften för den gruppen skulle således drabba landets livsmedelsproducenter och de anställda i branschen extra hårt. En ökning av arbetsgivaravgiften motsvarar kostnaden för att anställa närmare 1 000 ungdomar i vår bransch. Det handlar dessutom i stor utsträckning om jobb utanför de stora städerna.

Hela 8 av 10 företag svarar i Livsmedelsföretagens enkät att den halverade arbetsgivaravgiften varit betydelsefull eller till och med mycket betydelsefull vid valet mellan olika arbetssökande.