Avtal klara för Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist överens med Livs ordförande Hans-Olof Nilsson

Livsmedelsföretagen har på tisdagen tecknat nya avtal med sina fackliga motparter Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Avtalen ger kostnadsökningar på sammanlagt 6,8 procent under 3 år, där löneökningarna blir 6,3 procent och 0,5 procent avsätts till en deltidspension.

– Vi har under hela förhandlingsprocessen kämpat för att hålla nere nivåerna. Flera av våra företag har ett pressat läge och det kan bli en tuff utmaning för dem att hantera dessa löneökningar, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

De nya avtalen gäller från den 1 april fram till och med den 31 mars 2016.

– Det är bra att vi lyckats få till stånd ett avtal som sträcker sig över en längre period. Det ger stabilare planeringsförutsättningar för företagen, säger Livsmedelsföretagens förhandlingschef Anna Nordin.

Hon tycker att förhandlingarna på det stora hela förts i en konstruktiv anda. I avtalet med Livsmedelsarbetarförbundet har bland annat reglerna om lönerevisionerna ändrats på ett positivt sätt.

Avtalen innehåller också nya regler som gör det möjligt för äldre medarbetare att gå i deltidspension. Parternas utgångspunkt har varit att arbetstagarna i framtiden kommer att vara yrkesverksamma högre upp i åldrarna och få ett längre yrkesliv. Detta underlättas med möjligheten till deltidspension och det skapar också bättre förutsättningar för generationsväxling.