Kollektivavtal klara med HRF och Handels

Livsmedelsföretagen har träffat nya kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Hotell- och Restaurangfacket för perioden 2017-2020.

Den 30 juni träffade Livsmedelsföretagen nya kollektivavtal med Handelsanställdas förbund (avseende butiksavtalet) och Hotell- och Restaurangfacket (avseende serveringsavtalet) för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020. Avtalsvärdet under treårsperioden är 6,5%.

Den 4 juli träffade Livsmedelsföretagen även nya kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund avseende Ostföretagen och Äggförsäljningsfirmor för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020. Avtalsvärdet under treårsperioden är 6,5%.

Nedan finner du cirkulär med information om de nya kollektivavtalen.