Avtalsförhandlingar med HRF och Handels

Avtalsförhandlingarna med HRF och Handels pågår. I nuläget räknar vi med att förhandlingarna kommer vara avslutade innan midsommar. Vi meddelar så fort de är klara.