Avtalsförslag i avtalsrörelsen

De opartiska ordförandena (OpO) som leder industrins förhandlingar i avtalsrörelsen har nu lagt sitt avtalsförslag (hemställan) till både arbetsgivarförbunden och fackföreningarna. Någon ytterligare hemställan kommer inte att presenteras av OpO. Parterna ska klockan 17.30 i dag svara på om de accepterar förslaget eller inte.