Bättre villkor för utländska bärplockare

I dag presenterade en samlad livsmedelsbransch en unik överenskommelse i syfte att skapa bättre villkor för bärplockare i de svenska skogarna.
– Vi vill göra det ännu svårare för oseriösa individer som utnyttjar arbetskraftsinvandrare och istället se till så att de plockare som kommer hit från länder utanför EU får goda och trygga arbetsvillkor, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Överenskommelsen är utformad som ett tvåstegsprogram som alla aktörer i bärkedjan rekommenderas att använda sig av – från grossist till dagligvaruhandel.

Det första steget handlar om att noggrant dokumentera arbetsförhållandena i skogen, så att dessa går att följa upp. Det andra steget innebär en på-plats-kontroll i de svenska skogarna. Båda delarna ska verifieras av en opartisk tredjepart.

Programmet påbjuder också det bärsäljande företaget att lämna en revisionsrapport till det köpande företaget. Revisionsrapporten är tillgänglig för alla övriga köpande företag. ICA har sedan 2010 prövat och utvecklat ett sådant här verktyg med goda resultat.

Kluven inställning till arbetskraftsinvandring
Idag är varannan svensk negativt inställd till arbetskraftinvandring när det gällerbärplockning, visar en ny undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Livsmedelsföretagen. De allra flesta som är negativa är det för att de anser att bärplockarnas villkor är för dåliga.

Tryggare inkomstkälla
Överenskommelsen är den senaste i raden av åtgärder som medfört att säsongsarbetet har blivit en allt tryggare inkomstkälla för många bärplockare som återkommer till Sverige, visar en ny rapport* från Livsmedelsföretagen som också presenteras idag. Numera har de seriösa aktörerna exempelvis utbildning och uppföljning inför och efter bärsäsongen, både i Sverige och i Thailand.

När det gäller de fria plockare som kommer på turistvisum och på egen hand har branschen tagit initiativ för att försöka motverka missförhållanden genom t ex ID-kontroller.-

– Här behövs fortsatt stöd från andra parter som polis, myndigheter och kommuner, säger Thomas Svaton, VD för Svensk Dagligvaruhandel.

FAKTA: Bakom överenskommelsen står LivsmedelsföretagenSvensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel.

*Rapporten Guld i gröna skogar – Bärplockning från självförsörjning till industri finns att ladda ner i botten av sidan.