Boliden får Industrins jämställdhetspris

Metallföretaget Boliden tilldelas Industrins Jämställdhetspris 2013. Priset delades ut av näringsminister Annie Lööf under Industridagen i Göteborg på måndagen.

Vinnaren har utsetts av en jury bestående av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarförbund inom industrin. Juryns motivering lyder:

”Ett företag inom en av våra viktigaste basindustrier har genom medvetna satsningar fått kvinnor att bli bergarbetare och har ett smältverk med en majoritet kvinnor i ledningen. Det här är företaget som befordrar personal under deras föräldraledighet och tidigt tryckte på betydelsen av pappaledighet. Företaget spränger därmed inte bara berg, utan också många fördomar om gruvbranschen. Industrins jämställdhetspris 2013 går till Boliden.”

Bolidens vd och koncernchef Lennart Evrell är mycket glad och stolt över att företagets mångåriga jämställdhetsarbete nu uppmärksammas av hela Industrisverige.

– Boliden har, i nära samarbete med facken, under många år arbetat målmedvetet med företagskulturen för att skapa säkra jobb, höga miljöprestanda och sunt ledarskap. För att attrahera högsta tänkbara kompetens har vi arbetat för att skapa en kultur där kvinnor och män kan utvecklas och trivas. Vi har långt kvar men priset är ett viktigt erkännande och det sporrar oss att bli ännu bättre, säger Lennart Evrell.

Bolidens jämställdhetsarbete innefattar bland annat lönekartläggningar, jämställdhetsplaner på alla enheter, återkommande utbildningsdagar och särskilda karriärnätverk för kvinnor.

Några av de mätbara resultaten är att andelen kvinnor inom prospektering ökat från 10 till 28 procent mellan 2005 och 2012. Andelen kvinnor på Boliden Gruvors teknikavdelning har ökat från 16 till 22 procent under samma period. Ytterligare ett exempel är att andelen kvinnliga truckförare i Aitikgruvan idag är runt 50 procent. Bolidenkoncernens snitt är 17 procent, vilket placerar företaget i ett internationellt toppskikt i branschen.

Kontakt:

Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen och ordförande i Industrins arbetsgrupp för jämställdhet och mot diskriminering, tel 070-724 09 71;
Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör Boliden, tel: 073-324 45 51

Fakta/Boliden

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4 800 medarbetare och en omsättning på cirka 40 miljarder kronor per år.

Fakta/Industrins jämställdhetspris

Industrins jämställdhetspris instiftades 2012 pris för att belöna insatser för ökad jämställdhet inom industrin. Bakom priset står parterna i Industrirådet. 2012 gick priset till Indexator AB.