”Bönder och sprit” – riksdagsmotioner om livsmedel

Varje höst lägger regeringen sin budget till riksdagen. I samband med detta infaller Allmänna motionstiden där varje riksdagsledamot kan lägga förslag – motioner – om i princip vad som helst. Patrik Strömer, omvärldsanalytiker och politisk expert på Livsmedelsföretagen, kommenterar här motionerna som handlar om livsmedel och livsmedelsbranschen.

Patrik Strömer, omvärldsanalytiker och politisk expert på Livsmedelsföretagen.

Patrik Strömer:

Som vanligt när det gäller motioner har en del ledamöter konkreta förslag på förändringar, medan andra menar att riksdagen ska ställa sig bakom deras tankar och tillkännage dem för regeringen. Vissa motioner verkar handla om att någon bara tycker något i största allmänhet. Det är alltså både högt och lågt.

Motionerna jag har tittat närmare på har en något mer specifik relevans för branschen och en koppling till livsmedel. Naturligtvis påverkar generella skatter, lagar och förslag inom andra områden också, men den sortens motioner har jag inte tagit med här.

Överlag är det tydligt att jordbruket, eller modernäringen som det stundtals kallas, engagerar riksdagsledamöterna. Så även alkoholen, där just gårdsförsäljning i olika varianter föreslås från flera olika partiers ledamöter. Bönder och sprit alltså, om man ska generalisera. Flera lagstiftare ser gärna mer information, märkningar, varningar och uppmaningar, medan andra önskar mer av konkurrenskraft och möjligheter.

Att tobak finns med i motionslistan beror på att snus tillverkas enligt livsmedelslagen och att företagen därmed är medlemmar hos Livsmedelsföretagen.

Tre allmänna reflektioner kring årets livsmedelsmotioner:

  1. Mat engagerar! En ganska stor andel av samtliga motioner handlar på något sätt om livsmedel. Mat är hälsa, miljö, viktigt för hela landet och det får gärna vara gott eller ge guldkant på tillvaron. Men när riksdagsledamöterna motionerar så är det ändå ett annat perspektiv än instagrambilderna. Matens sociala roll som statushöjare ses fortfarande som en privatsak.
  2. Livsmedelsstrategin! Den överenskommelse som slöts tidigare i år, efter många års hårt arbete och åtskilliga remissrundor, tycks inte vara något som ledamöterna tar fäste på. I stället är det en ganska bred blandning av frågor som dyker upp i motionsfloden.
  3. Om det ska bli mer svensk livsmedelsproduktion i framtiden, så krävs det antingen att vi äter mindre importerad mat eller att vi exporterar mer. Om konsumenterna ska kunna välja själva, återstår exportalternativet. Men i motionerna är det perspektivet mindre framträdande än den inhemska marknadens förutsättningar.

Har du frågor om Livsmedelsföretagens arbete med politik och påverkan? Då får du gärna höra av dig till Patrik Strömer. Här hittar du kontaktuppgifter till alla som jobbar på Livsmedelsföretagen.