Budet från industrins arbetsgivare: 1,4 procent i löneökningstakt

På morgonen fredag den 7 februari la industrins arbetsgivare fram ett gemensamt bud till facken inom industrin. Budet är på 1,4 procent i årlig löneökningstakt. Arbetsgivarna ser också gärna ett flerårigt avtal.

Från vänster: Per Hidesten, Industriarbetsgivarna, Lena-Liisa Tengblad, Gröna arbetsgivare, Jonas Hagelqvist, IKEM, Klas Wåhlberg, Teknikföretagen, Björn Hellman, Livsmedelsföretagen, David Johnsson, TMF

Bakom budet står samtliga arbetsgivarorganisationer inom industrin: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, Grafiska Företagen och TEKO.

– Nu på morgonen har vi lämnat över ett bud till våra fackliga motparter på 1,4 procent. Sverige ligger högt i löneläge och arbetskraftskostnaderna är fortsatt bland de högsta i världen. Om vi ska behålla konkurrenskraften och vara attraktiva på den globala marknaden, fortsätta producera här i Sverige och därmed behålla dagens jobb och även skapa nya måste löneökningarna ligga på en rimlig nivå jämfört med omvärlden. Med vårt bud stärker vi industrins internationella konkurrenskraft, något som är utgångspunkten i Industriavtalet, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Här kan du läsa mer om förutsättningarna inför avtalsrörelsen och Livsmedelsföretagens avtalsmål (PDF).

Varslen i industrin ökar

Industrins arbetsgivare lyfter också oron i omvärlden, samt det faktum att både den globala och svenska konjunkturavmattningen fortsätter. Under de senaste åren har arbetsmarknaden försvagats tydligt i Sverige. Arbetslösheten har stigit och sysselsättningstillväxten har avtagit. Under de kommande åren räknar alla ekonomiska bedömare med att arbetslösheten fortsätter att stiga mer i Sverige än i euroområdet och övriga EU. Sverige har en arbetslöshet som är ungefär dubbelt så hög som i USA, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.

– Vår målsättning är ett avtal som framtidssäkrar den svenska livsmedelsindustrin. Utvecklingen på arbetsmarknaden har gjort att många av regleringarna i dagens avtal är föråldrade och tillväxthindrande. Nu mer än någonsin behöver vi ett modernt och flexibelt avtal som ökar företagens konkurrens- och motståndskraft. Då kan vi skydda befintliga arbetstillfällen och samtidigt ge företagen utrymme att växa, utvecklas och skapa nya jobb, säger Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk.

Arbetsgivarorganisationerna som står bakom budet.

Vill du veta mer om avtalsrörelsen?

Besök vår avtalssida där vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk berättar allt du behöver veta: Avtal 2020 – vad handlar det om?

Du kan även lyssna på det senaste avsnittet av vår podcast Feeder där Henrik van Rijswijk och Stefan Fritzdorf, vd för Vivels, pratar om avtalsrörelsen och förklarar vad som står på spel för företagen.