Dags att hantera arbetstidskontot

Vi är en bit in i februari månad. Det innebär bland annat att det är dags att hantera kollektivavtalens regler om arbetstidskonto. Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk förklarar vad som gäller och vad du som arbetsgivare ska tänka på.

Henrik van Rijswijk:

Reglerna om arbetstidskonto för arbetare, det vill säga de kollektivavtalsreglerade bestämmelserna om arbetstidsförkortning inom branschen, återfinns i Livsmedelsavtalets bilaga C (på sidan 28 i ”Gröna Boken”).

Bestämmelserna innebär i korthet att de anställda varje år tjänar in ett belopp utifrån den lön som utbetalats under året. Den anställde kan sedan välja att ta ut beloppet i betald ledig tid, insättning till deltidspensionspremie eller som kontant ersättning. Underlaget och fördelningen framgår av tabellen i punkt 5.1 på sidan 29 i avtalet.

Viktiga datum att hålla koll på

Det finns några viktiga datum att tänka på gällande detta:

  • Senast den 15 februari ska arbetsgivaren lämna uppgift till den anställde om storleken på den avsättning som gjorts till arbetstidskonto.
  • Senast den 28 februari ska den anställde meddela arbetsgivaren skriftligen hur avsättningen ska utnyttjas, d.v.s. i tid, pengar eller som deltidspensionspremie. Om den anställde inte alls meddelar arbetsgivaren detta ska avsättningen göras som deltidspensionspremie.

Ovanstående regler är dispositiva. Det innebär att man lokalt på företaget kan komma överens i ett lokalt MBL-protokoll om att andra regler ska gälla.

För tjänstemän

För tjänstemän regleras bestämmelserna om arbetstidskonto i tjänstemannaavtalets bilaga 5 på sidan 60 i ”Blå Boken”. Även enligt tjänstemannaavtalet ska en avsättning göras i enlighet med reglerna i avtalstexten men bestämmelserna har delvis en annan utformning än avseende arbetarna. Förfarandet framgår tydligt av avtalstexten. Det är förhållandevis vanligt att man träffar lokala överenskommelser vid företagen om hur reglerna ska tillämpas just vid det företaget.

Har du frågor?

Kontakta någon av oss på förhandlingsavdelningen om du har några frågor kring det ovanstående eller annat. Det går också utmärkt att kontakta vår rådgivning direkt på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40