De är finalister till Livsmedelspriset 2023

På Livsmedelsdagarna i september kommer Livsmedelspriset delas ut för 59:e gången, och nätverket Livsmedel i fokus har nu presenterat vilka årets tre finalister är: Axfoundation, Brödinstitutet och KRAV.

Årligen delas Livsmedelspriset ut till personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling.

Årets finalister

Axfoundation arbetar konkret och praktiskt för ett hållbart samhälle. Grunden ligger både i forskning och kommersiellt tänk. I deras tre programområden; Hållbar produktion & konsumtion, Cirkulär ekonomi och Framtidens mat. Deras arbete med förändringskraft och breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället bidrar till att driva branschen framåt. Arbetet som görs på Torsåker gård har visat att det går att kombinera hållbarhet, nyttighet och lönsamhet genom uthålligt arbete. Med en lika självklar som unik metod -. att inkludera hela värdekedjan från primärproducent till marknad och alltid hand i hand med forskningen – har de lyckats ta fram innovationer som verkligen gör skillnad och etablerat både baljväxter och braxen som självklara inslag på framtidens middagsbord.

Brödinstitutet belyser nyttan och hälsofördelarna med att äta bröd och lyfter fram fullkorn som en viktig faktor att förebygga ohälsa samt uppmärksammar spannmål som en klimatsmart, hållbar och hälsosam gröda. Sedan sin start på 50 – talet har de i sitt samarbete för brödbranschen och med myndigheter och sakkunniga skapat en viktig debatt kring bröd och hälsa, alltid med vetenskaplig grund som ledstjärna.

KRAV är sedan snart 40 år en känd märkning för hållbara ekologiska livsmedel. Utöver ekologiskt har KRAV ytterligare regler för djurvälfärd, biologisk mångfald och arbetsvillkor. Med sitt arbete har KRAV haft ett starkt opinionsarbete för hur vår jord ska överleva framöver. Krav har också visat på hur en organisation och del av livsmedelsmarknaden tar sig an motvind: genom att kavla upp ärmarna, fokusera och genomföra. Årets finalister är uttagna bland de 15- talet nomineringar som kommit in.

Vinnaren av Livsmedelspriset 2023 kommer att utses på branschforumet Livsmedelsdagarna den 21 september i Tylösand. Juryn består av styrelsen i Livsmedel i fokus.

För ytterligare information

Välkommen att kontakta: Cecilia Öster verksamhetsledare Livsmedel i fokus, 070-606 70 45 alt cecilia.oster@livsmedelifokus.se

Mer om priset här Livsmedelspriset – Livsmedelspriset – Livsmedel i fokus