Debattartikel: ”Alliansen bör visa Strandhäll var skåpet ska stå”

En klokare regering hade formulerat sin politik som att ”skadorna från tobaksanvändning ska minskas”, istället för att säga att allt tobaksbruk måste minskas. Lämna snuset och snusarna i fred, uppmanar Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Utdrag ur debattartikeln:

”I det förslag till ny tobakslag som Annika Strandhäll presenterat är det rökförbud utomhus som hittills lyfts fram av regeringen. Vad ingen från regeringen har velat berätta är att om förslaget går igenom förbjuds snusare att ta en dosa ur kylen, lägga på disken och sedan betala. Inte heller ska butiker som säljer snus via internet få visa bilder på produkterna. Få tror att jag menar allvar när jag helt korrekt återger regeringens politik.

Fyra av tio butiker har idag snuskylen bredvid kassorna. Annika Strandhäll vill bestämma att snuset ska förvaras bakom kassan istället. Myndiga konsumenter ska behöva be om sin dosa. De anses inte kapabla att plocka i kylen själv utan att drabbas av en obetvinglig lust att förköpa sig på snus. Statens tilltro till medborgarna sänks därmed ytterligare ett snäpp.

Det föreslagna självbetjäningsförbudet har ingenting med fakta, vetenskap och empiri att göra. Det påverkar inte människors hälsa positivt och det är ingen social förbättring – tvärtom.”

Här kan du läsa hela artikeln i Dagens Samhälle.