Debattartikel: ”Kommuner – få ordning på livsmedelskontrollen!”

Många kommuner klarar inte av sitt kontrolluppdrag och det råder personalbrist inom livsmedelsinspektörsyrket. Nu är det viktigt att kommunerna fullföljer regeringens ambitioner, skriver Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Visita i en debattartikel i Dagens Samhälle.

”Livsmedelskontrollerna, som genomförs av kommunerna, bör vara likvärdiga i hela landet. De bör också vara samordnade för att innebära en så liten störning som möjligt i den ordinarie verksamheten för företagen. I alla fall enligt den nationella livsmedelsstrategin som regeringen presenterade för snart ett år sedan och vars mål sju av åtta riksdagspartier enats om.

Sedan strategin presenterades har åtgärder för att få en likvärdig och bättre samordnad livsmedelskontroll kommit med i åtgärdspaket från regeringen och i motioner från oppositionspartier. Regeringen gav till exempel Statskontoret i uppdrag att se över hur livsmedelskontrollen bäst organiseras och Livsmedelsverket har utrett både avgiftssystemet och riskklassificeringsmodellen.”

Läs hela debattartikeln här!