Debattartikel: ”Uppdatera utbildningarna”

Den ökande digitaliseringen av industrin innebär att utbildningsutbudet måste hålla en högre kvalitet och betydligt bättre än i dag svara mot arbetsmarknadens behov. Det skriver företrädare för industrins fack och arbetsgivare i en debattartikel i Corren, inför Industridagen i Linköping den 5 februari. En av undertecknarna är Livsmedelsföretagen.

”När artificiell intelligens, självkörande fordon och smarta robotar nu är verklighet måste vi på allvar inse att utbildning inte längre är något man bara skaffar innan man börjar jobba, utan något som pågår hela livet. Industrin har redan idag omfattande svårigheter att hitta rätt kompetens. Inom till exempel tillverkningsindustrin har omkring sex av tio företag brist på tekniska tjänstemän och yrkesarbetare. Industrin kommer ta sitt ansvar för utveckling i företagen, men utan att staten samtidigt gör sitt riskerar satsningen gå om intet.

För det första behöver forskning, utbildning och samverkan vara integrerade uppgifter. Synsättet på högskolors och universitets samverkan med näringslivet som en ”tredje uppgift” syns oss därför något förlegat. Utbildningsutbudet behöver tydligare svara upp mot de behov som finns på arbetsmarknaden och inom industrin genom en tätare dialog. Det finns goda exempel för sådan samverkan att lära av.”

Läs hela debattartikeln på Correns hemsida!