”Det handlar om konkurrenssituationen med andra länder”

Fackens samordning har spruckit inför avtalsförhandlingarna 2016 men Livsmedelsföretagen och övriga arbetsgivarorganisationer inom industrin fortsätter samarbetet. Den 11 november presenterades förutsättningarna inför avtalsrörelsen – en bedömning av konjukturen och hur den internationella konkurrenskraften står sig.

Medverkande är: Mats Kinnwall, chefekonom Industriarbetsgivarna, Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen, David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, Eva Glückman, förhandlingschef TMF och Grafiska Företagen, Jonas Hagelqvist, vd IKEM och Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.