”Det vanligaste misstaget är att följa rädslan att göra fel och att inte göra något alls”

Vad menas med mångkulturell kommunikation egentligen, och hur kan man som företag kommunicera på ett inkluderande sätt och nå nya målgrupper? För att ta reda på detta ställde vi fem snabba frågor till Per Karlströmer, grundare av kommunikationsbyrån KAPI som är specialister på inkluderande kommunikation och representation.

Per Karlströmer, KAPI

Hej Per! KAPI är en kommunikationsbyrå som är inriktad på ”mångkulturell kommunikation”. Vad betyder det egentligen?
– För oss innebär det att vara inkluderande. Vi gör information tillgänglig för personer i Sverige, oavsett personens språk, kultur, bostadsort, utbildning, eller andra förkunskaper. Men det handlar inte bara om att budskap ska förstås rent språkligt, det handlar minst lika mycket om vilka känslor och tankar det väcker hos målgruppen. Därför jobbar vi mycket med representation och positiv identifikation. För hur väl du identifierar dig med en person på bild, en situation, en högtid eller exempelvis en jargong påverkar i stor grad hur du uppfattar budskapet och varumärket generellt.

Varför är det viktigt för företagen att tänka på detta?
– Den mångkulturella gruppen är inte en liten homogen grupp utan består av många olika grupper. Grupper som tillsammans utgör en stor procent av Sveriges befolkning. Rent krasst handlar det om att investera i kunder för ekonomisk vinning eller att spara resurser genom smartare kommunikation som når fram på rätt språk i rätt kanaler. Men förutom de uppenbara morötterna så är det nu mer än någonsin viktigt för företag att ha ett inkluderande tänk och det också syns utåt. Det känns fräscht helt enkelt och har börjat bli mer och mer av en hygienfaktor.

Skulle du säga att svenska företag generellt är bra eller dåliga på mångkulturell kommunikation?
– Väldigt blandat. Tyvärr har det under lång tid varit målgrupper som har blivit lågt prioriterade. Vi kan se en förändring åt det bättre, men det finns mycket kvar för företag att lära. KAPI har jobbat med mångkulturell kommunikation i 15 år och samlat på oss mycket kunskap genom åren. VI har också träffat många kunder som är engagerade och nyfikna och vill mycket, och det är egentligen det som behövs för att vara en bra beställare av mångkulturell kommunikation.

Vilka är de vanligaste misstagen när man ska anpassa sin kommunikation och reklam till andra språk och kulturer?
– Det allra vanligaste misstaget är att följa rädslan att göra fel och att då inte göra något alls. Det är det första. Sedan är översättningsbiten ett snårigt kapitel för sig där jag rekommenderar att man tar hjälp utifrån. Generellt skulle jag nog säga att man ska se upp för att göra allt själv, på egen kammare. Det blir lätt att man utgår från egna föreställningar om saker och inte från den faktiska målgruppen. Det blir sällan bra. Vi jobbar nära våra målgrupper. Det är ett vinnande koncept, alltid.

Hur ska jag som företagare veta om mångkulturell kommunikation är något jag ska satsa på? Och i vilken ände ska jag börja?
– Att arbeta inkluderande är något alla tjänar på. Sedan tycker jag att en bra utgångspunkt är att fråga sig vad jag förlorar genom att inte satsa på mångkulturella målgrupper, och vad som händer om någon annan i branschen börjar fokusera på de här kunderna. Det brukar vara bra första frågor. Sedan prova sig fram. Hjälp och expertis finns att få. Jag vet en jättebra kommunikationsbyrå 😃

Om KAPI

KAPI är specialister på inkluderande kommunikation och representation. De hjälper sina kunder nå och skapa dialog med mångkulturella målgrupper genom att bryta kulturella, språkliga, geografiska och normbarriärer, och genom att göra kommunikation tillgänglig för alla oavsett språk, kultur, utbildning eller andra förkunskaper. Du kan komma i kontakt med Per genom att maila per@kapimarketing.com.