Eive Andersson från DAVA Foods vinner Arbetsmiljöstipendiet 2018

Varje år delar Prevent ut Arbetsmiljöstipendiet till eldsjälar som utmärkt sig i arbetet för att göra arbetsplatsen säkrare och mer trivsam. 2018 års vinnare är Eive Andersson, produktionschef på vårt medlemsföretag DAVA Foods Sverige i Skara.

Eive Andersson på Dava Foods

För Eive Andersson på DAVA Foods ligger alltid säkerheten högst upp på agendan och målet är att åtgärda risker innan olyckan är framme. Ett steg i att förbättra arbetsmiljön har varit att uppmuntra medarbetarna till att varje dag rapportera in eventuella risker vad gäller arbetsmiljö och säkerhet. Juryn skriver i sin motivering att Eive ” […]  är en glädjespridare och har genom god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare inspirerat andra att delta i arbetet för en säker och trivsam arbetsmiljö.  Eive Anderssons vision är att en förbättring om dagen, liten som stor, ska lyfta företaget till den absoluta toppen när det gäller arbetsmiljö.”

– Ett stort grattis till Eive Andersson och DAVA Foods som förärats med Prevents arbetsmiljöstipendium! Framgångsrikt arbetsmiljöarbete är ett ständigt pågående förbättringsarbete som oftast drivs framåt av små förbättringssteg, där god samverkan på arbetsplatsen samt chefers och medarbetares engagemang är viktiga byggstenar. Det är därför mycket glädjande att ett av våra medlemsföretag uppmärksammas och belönas för deras goda exempel på just detta, säger Pernilla Lindskog, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen.

Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöstipendiet.