”En del matnyttigt i alliansens valmanifest”

Att blocken har olika åsikter om momsen på caféer och konditorier och arbetsgivaravgiften till unga är redan väl känt. Men båda blocken betonar allt mer betydelsen av den offentliga måltiden, där maten i skola och äldreomsorg och dess koppling till trivsel i stort allt oftare lyfts fram. Allt fler partier lyfter också fram livsmedelsbranschen som en viktig framtidsbransch att satsa på, även om de riktigt skarpa förslagen ännu lyser med sin frånvaro. Det gäller även alliansens valmanifest som presenterades på måndagen.

Kartlägga regelkrångel

En del matnyttigt finns dock i manifestet. När det gäller konkurrenskraften för svensk livsmedelsindustri står en viktig rad som vi gärna också ser hos övriga partier: Alliansen vill genomföra en kartläggning av vilka regler som styr livsmedelsföretag som går längre än EU, utom djurskyddslagstiftningen. En sådan kartläggning kostar nästan inget att genomföra, och kommer om den är väl gjord att bli en bra att göra-lista på vilka regelförenklingar nästa regering ska arbeta med för att skapa mer rättvis konkurrens med företag från andra medlemsstater i EU. Dessutom vill Alliansen i en något kryptisk formulering ge ett uppdrag till Statskontoret att undersöka ”alternativa modeller för livsmedelskontroll”. Om detta är politikersvenska för att ta de första stegen mot ett förstatligande av kontrollen vore det bra. Livsmedelkontrollens avgifter och kvalitet varierar i dag alltför mycket, och ett ökat statligt inslag är nödvändigt för att öka likvärdigheten.

Vart tog EU vägen?

Alliansen säger sig också vilja ”kartlägga den nationella tillämpningen av EU:s livsmedelslagstiftning för att identifiera eventuella hinder som snedvrider konkurrensen för företagande. Det är en välkommen ambition. Däremot står inget om hur alliansen faktiskt vill påverka EU:s livsmedelslagstiftning. Detta att inte tala om vilken politik man vill föra på EU-nivå är ett mönster som går igenom på flera politikområden. Här syndar alla partier.

Smidigare upphandlingsregler

Smidigare upphandlingsregler behövs förstås, men till det vill framför allt Vänsterpartiet och Miljöpartiet öka kraven på inköp av ekologiska råvaror till det offentliga. För producenter av ekologiskt kan det så klart spela roll, även om offentliga kunder bara köper några procent av den svenska livsmedelsindustrins produktion. Alliansen har däremot lanserat ett ”måltidslyft” med 100 öronmärkta miljoner årligen till projekt för kvalitetshöjning av mat i förskola och äldreomsorg. Vällovligt och konkret, men frågan är hur man också sprider de goda exempel man hittar till andra kommuner.