Energistrategen: så ska du tänka kring elpris och elavtal

Elpriserna är rekordhöga och mycket tyder på att de kommer bli ännu högre i vinter. Vad är det som driver prisutvecklingen? Och hur ska man tänka som storkonsument av el? Vi hörde av oss till energistrategen Lukas Wärend Ewerlöf på Sigholm Markets & Strategy.

I elområde 3 och 4 har elpriserna varit väldigt höga ett tag och nu ökar de ännu mer. Vad är det som driver prisutvecklingen?

Den absolut viktigaste anledningen till att vi ser höga elpriser i södra Sverige är det skenande priset på naturgas som står för en betydande del av elproduktionen på kontinenten. Priset på gas har ökat markant då Ryssland har strypt tillflödet av gas till Europa som ett påtryckningsmedel för att stävja Europas stöd till Ukraina i kriget. Att vi får höga priser på den svenska marknaden trots att en försvinnande liten del av den svenska produktionen kommer från gas är vår koppling till den europeiska elmarknaden genom kraftledningar.

Vad oroar dig mest inför vintern?

Energi, värme och el är av yttersta vikt i det moderna samhället. Priserna på flera av dessa ser ut att bli högre för den stundande vintern och många är inte förberedda på denna prischock. Många ser heller inte hur deras beteenden avspeglas i elanvändning och gör därför väldigt få saker för att påverka det man kan.

Hur är krismedvetenheten bland företagen?

Medvetenheten om att vi befinner oss i ett läge av ovanligt höga elpriser har knappast undgått någon, dock har magnituden på kostnaderna varit större än många förutspått. Många har inte varit varse att elpriserna kan bli så höga som de är idag och inte räknat med att priset kan bli flera gånger dyrare förra vinterns priser, speciellt om vintern blir kall.

Har du några generella råd till företagen? Vad ska de tänka på?

Dels är det av stor vikt att hålla koll på sina avtal! Vissa avtal fungerade väl i en lågriskmiljö men kan bli farliga i en högriskmiljö. Sätt dig in i hur avtal både uppströms (leverantörer) och nedströms (kunder) kan påverkas av den energikris vi nu befinner oss i. Nu i krisen är viktigt för dig att ha en kontinuerlig dialog med dina kunder och underleverantörer för att förstå hur de påverkas.

Vad krävs för att elpriserna ska börja sjunka varaktigt?

På grund av de uteblivna gasleveranserna från Ryssland har vi energibrist i Europa, och relationerna med Ryssland ser inte ut att förbättras… För att elpriserna ska kunna sjunka varaktigt så måste vi ersätta de ryska energileveranserna eller använda vår energi mer effektivt så att konsumtionen minskar. På sikt behöver vi bygga ut andra typer av energiproduktion. Mer elproduktion skulle ge lägre priser.

Rådgivning och workshops

Konsultföretaget Sigholm erbjuder bland annat projektledning, energioptimering, rådgivning och marknadsinformation till energibolag och stora elkonsumenter. För mer information besök www.sigholm.se