EU-kommissionen föregår utredning om ”dual quality” och lägger fram skarpt förslag

Frågan om ”dual quality” har varit aktuell på EU-nivå i flera år nu. Nyligen la Kommissionen oväntat fram ett nytt lagförslag som innebär ett förbud mot att sälja till synes identiska produkter med väsentliga skillnader i sammansättning på olika marknader ifall det kan anses vara vilseledande. 

Livsmedelsföretagen har framfört ett antal invändningar mot förslaget i vårt remissvar till Finansdepartementet som nu håller i arbetet med hur svenska regeringen ska ställa sig till förslaget. Synpunkterna från Livsmedelsföretagen framförs också till svenska ledamöter i Europaparlamentet.

Här kan du ladda ner och läsa Livsmedelsföretagens remissvar.

Sammanfattning från remissvaret: ”Livsmedelsföretagen menar att det hade varit mer lämpligt att först avsluta den kartläggning av frågan om påstådda dubbla kvalitetsstandarder inom EU (”dual quality”) som nu pågår, innan en ny reglering beslutas. Därtill efterlyser Livsmedelsföretagen en konsekvensutredning av förslaget i denna del.

I sak är det positivt att förslaget beaktar företagens legitima skäl att justera sammansättningen av sina produkter utifrån förutsättningarna på den lokala marknaden och att en bedömning ska ske från fall till fall. Livsmedelsföretagen menar dock att förslaget behöver förtydligas på flera punkter för att undvika divergerande och alltför långtgående tolkningar av medlemsländerna.”

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80