Färre jobb i livsmedelsindustrin trots ökad optimism

Den svenska livsmedelsindustrin uppvisar ökade försäljningsvolymer som en följd av ett ökat sug efter livsmedel med högre kvalitet bland konsumenterna. Däremot fortsätter antalet jobb att minska i livsmedelsindustrin.

Läs konjunkturrapporten

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98