Feeder besöker Livsmedelsdagarna i Halmstad

13–14 september var Feeder på plats på Livsmedelsdagarna i Halmstad som arrangeras av Livsmedelsföreningen. Temat för konferensen var ”Det skruvade matlandskapet” och vi träffade flera av de spännande föreläsarna för att prata om matmyter, klimat och hållbarhet, livsmedelsexport, pseudovetenskap, digitalisering och mycket mer.

 

KLICKA HÄR FÖR ATT LYSSNA PÅ FEEDER

I höstens första Feeder träffar vi dietisten och debattören Jacob Gudiol, Tomas Lagerberg på ABB, Kaj Török på Max, Annelie Moldin och Jakob Söderström på Lantmännen, Carolina Sachs på Axfoundation, Johan Krallis Anell på Näringsdepartementet, vetenskapsjournalisten Jenny Jewert, Eva Helén från Matlust/Södertälje kommun och Jon Wright på researchföretaget IGD. Vi får reda på vad de pratade om på Livsmedelsdagarna, vi frågar varför de tror att vi har ett så skruvat mat- och informationslandskap (och hur det kan ”oskruvas”) och vilken som är den värsta matmyten. Sist ut i avsnittet hör du vår vd Björn Hellman som sammanfattar sina intryck från Livsmedelsdagarna.

Några citat från avsnittet:

Johan Krallis Anell, nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn på Näringsdepartementet

Vad vill du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?

”Jag hoppas att man förstår att det offentliga vill satsa på svensk livsmedelsexport, att det händer väldigt mycket, att det finns ett stort antal aktiviteter som man kan delta i och även resurser som man kan använda sig av för att komma ut på utlandsmarknaden. Vi behöver verkligen få fler företag att satsa på exporten och se det som ett extra ben och en möjlighet att växa sin affär.”

Kaj Török, informations- och hållbarhetschef på Max

Vad har du pratat om idag?

”Jag har pratat om det nya vi gör sedan 14 juni, nämligen att vi har gjort hela vår meny klimatpositiv. Det innebär att vi har mätt precis hur mycket klimatutsläpp våra produkter har. Vi jobbar kontinuerligt med att minska utsläppen. Vi har t ex Sveriges bredaste utbud av gröna burgare och enligt svenskarna de godaste gröna burgarna. Så det har minskat vår klimatpåverkan. För det som är kvar planterar vi träd inte till 100% av alla utsläpp utan till 110%, så att effekten blir att vi får mindre klimatgaser.”

Eva Helén, utvecklingsstrateg på Matlust och Södertälje kommun

Vad har du pratat om?

”Vad jag främst berättade om här idag är hur vi tar fram nya, hållbara produkter tillsammans med näringslivet, alltså livsmedelsentreprenörer, som testas i det offentliga måltidsköket.”

Tomas Lagerberg, globalt teknikansvarig för livsmedelsindustrin på ABB

Hur långt har svensk livsmedelsindustri kommit vad gäller automatisering och digitalisering?

”Svensk industri rent generellt, och det gäller även livsmedelsindustrin, ligger väldigt bra till. Men det finns otroligt mycket att göra. Livsmedelsindustrin globalt ligger efter många andra industrier när det gäller automatisering och digitalisering.”

Carolina Sachs, generalsekreterare på Axfoundation

Vad vill du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?

”Jag hoppas på att de blir nyfikna på blockkedje-tekniken och att de blir nyfikna på att det också finns andra saker förutom blockkedja som skulle kunna göra spårbarheten bättre.”

Jon Wright, Head of Grocery Retailing Research Europe, IGD

Vad vill du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?

“I think it’s around the fact that anybody in our industry has to really believe in their product, in their brand and in their category. Because they´re the ones who know it, love it and really enjoy the products that they have, and if they’re going to explain all those things to shoppers then they really have to believe in their brand. And nobody’s going to do it for them, so they’ve got to do it themselves and in conjunction with retailers as well.”

Jenny Jewert, miljö- och vetenskapsjournalist, medverkande i boken “Varning för mat”

Vad handlar boken ”Varning för mat” om?

”Det är en bok som försöker fånga varför det finns så mycket matnojor och maträdslor i vår tid, varför vi oroar oss så mycket för vad vi stoppar i magen. Det är 14 skribenter som skriver om dieter utifrån en mängd olika perspektiv; dieter och klass, dieter och kön, dieter och urbanisering, och så vidare. Och alla kopplar till orostemat på något sätt.”

Annelie Moldin och Jakob Söderström, Forskning & Utveckling på Lantmännen

Vad vill ni att åhörarna tar med sig från er föreläsning?

”Att vi behöver vara transparenta inom livsmedelsindustrin, ta dialogen när det är relevant och lyfta fram våra styrkor i våra produkter istället för att slå på konkurrenter. Men också att samarbeta mellan livsmedelsföretagen i det att man står upp för det vi håller på med, har på fötterna och är öppna med hur det går till att tillverka livsmedel idag.”

Jacob Gudiol, leg. fysioterapeut och debattör inom nutritionsforskning och träningslära

Tror du att företagen skulle kunna jobba på samma sätt som du?

”Nej, inte fullt ut, det tror jag inte. Jag kan ju vara ganska hård och lite taskig mot de som kanske har tagit plats och sagt nånting riktigt udda eller felaktigt och som jag bedömer gjort det medvetet. Och det tror jag inte man kommer undan med som företag. Men många av delarna tror jag man kan ta med, t ex hur man presenterar evidensen, har motargument och att man är förberedd. Att man har läst de här dietböckerna […] för då vet man vad som sägs och varför det inte stämmer så att man kan bemöta det fort.”

Vad vill du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?

”Att man kan hjälpa till inte bara när det är ens egna produkt eller livsmedel som pratas ner, utan att man, om man vill ha en ärlig debatt, hjälper till även om det gäller konkurrentens livsmedel. T ex om det kommer några dåliga grejer om fisk och så säljer man själv kyckling, att man ändå delar en rättelse så att man hjälper till och får folk att hitta de här bra källorna till information.”

Vill du lyssna på hela avsnittet och allt smart som sas på Livsmedelsdagarna så klickar du här!