Feeder EU-special! Intervju med EU-veteranerna Christofer Fjellner och Nicklas Amelin

Varför ska svenska livsmedelsföretag ha koll på vad som händer i Bryssel? Vem har mest makt: en EU-parlamentariker eller en riksdagsledamot? Hur är den svenska bilden av EU? Och vad händer egentligen med snusförbudet? Svaren på detta och mycket mer får du i Feeders EU-special med EU-parlamentarikern Christofer Fjellner och Livsmedelsföretagens EU-expert Nicklas Amelin.

Lyssna i Feeder

Här kan du lyssna på hela samtalet med Christofer och Nicklas i Feeder.

Vem är Christofer och Nicklas?

Christofer Fjellner är moderaten som har varit verksam som EU-parlamentariker i 14 år. Nicklas Amelin har jobbat i Bryssel i 20 år varav de senaste fyra som Livsmedelsföretagens EU-expert. Tillsammans har de alltså 34 års erfarenhet av EU och Bryssel.

Utvalda citat ur Feeder

Varför är det viktigt för svenska livsmedelsproducenter att ha koll på vad som händer i EU?

Nicklas: ”Det är väl så numera att nästan all lagstiftning som berör livsmedelsproduktion beslutas på EU-nivå. Det är väldigt lite som är strikt nationellt, så de stora frågorna avgörs i Bryssel.”

Christofer: ”Vi har en inre marknad, och vill man sälja på den måste man ha koll på reglerna som gäller i Europa. Så svensk livsmedelslagstiftning bestäms i allra högsta grad på EU-nivå. Sen har Sverige en evig tendens att dra åt tumskruvarna lite extra, och sen skyller man gärna på EU när det är gjort. Och därför kan det vara bra att hålla koll på vad EU egentligen vill, så att man inte låter svenska tjänstemän springa iväg.”

Har svenska livsmedelsföretagare någon makt att påverka vilka beslut som fattas i Bryssel?

Nicklas: ”Definitivt, jag tycker att beslutsprocessen lämnar väldigt mycket utrymme för att engagera sig och prata med parlamentariker, tjänstemän på kommissionen, svenska företrädare från kansliet och myndigheterna. Och det bästa sättet att påverka är genom sina branschorganisationer. Det är i alla fall min erfarenhet. När branschen kan ena sig och vara konstruktiv och saklig finns alla möjligheter att påverka, inte minst genom att informera vilka beslut vi vill ha och varför.”

Christofer: ”Kunskap är ju makt brukar man säga, och jag och alla vi som lagstiftar är ju ärligt talat inte experter på något, vilket kanske är obehagligt att höra. Vi behöver kunskap och de som har den kunskapen är väldigt intressanta att lyssna på. Ju mer vi förstår desto bättre kan vi lagstifta. Jag har mycket kontakt med Nicklas och även tycker jag att ett enskilt företag har en stark position i mötet med oss. Om någon kommer med ett reellt problem kan jag konkretisera det.”

Christofer, har du, som EU-politiker, mer makt över livsmedelspolitiken än en svensk riksdagsledamot?

Christofer: ”Jag har ju inte blivit tillräckligt förstörd av mina snart 15 år i Bryssel för att tappa hela min ödmjukhet. Men ska man vara riktigt ärlig och krass kan man konstatera att majoriteten av svensk livsmedelslagstiftning beslutas i Bryssel, och eftersom jag sitter med där vore det att ljuga lite att säga att en svensk riksdagsledamot har större inflytande än Europaparlamentariker. Men det beror ju också på hur mycket man väljer att prioritera och jobba med den här typen av frågor. Och det är tyvärr väldigt få svenska Europaparlamentariker som verkligen jobbar med livsmedelsfrågor.”

Swedish Match driver en rättsprocess mot EU-kommissionen för att upphäva EU:s snusförbud. Vad är statusen i den frågan?

Christofer: ”Det finns två spännande saker som händer just nu. Det ena är den rättsprocess som Swedish Match driver, men jag tror man ska ha begränsade förhoppningar dock. Det är en möjlighet men förhoppningarna blev mindre efter generaladvokatens utlåtande. Ett annat skäl till att ha begränsade förhoppningar är att svenska regeringen har gjort ”squat shit” för att hjälpa till. Man var inte ens där och försvarade den svenska positionen under förhandlingarna. Den andra spännande saken att hålla ögonen på är Storbritanniens utträde ur EU. Jag ser väldigt många problem generellt men Storbritannien verkar intresserade av att ta kampen mot tobakens skadeverkningar, vilket gör att de är intresserade av både e-cigaretter och snus.”

Det här var bara några få av alla spännande ämnen som avhandlades. Lyssna på hela avsnittet för att få reda på hur Christofer och Nicklas ser på frågor som Brexit, EU:s vs Sveriges klåfingrighet, relationen mellan politiker och lobbyister, konsumentmakt, vetenskapens roll i politiska beslut, det kommande riksdagsvalet och mycket mer.