”Finsk-dansk kontrollmodell bör prövas i Sverige”

Livsmedelskontrollen i Sverige lider av flera brister. Vi har svårt att se att kvaliteten skulle kunna bli bättre utan en ökad inblandning från staten. Danmarks och Finlands system med standardiserade kontrollsymboler kan vara förebilder, skriver Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist, Livsmedelsverkets GD Stig Orustfjord och Sveriges Konsumenters ordförande Jan Bertoft i en gemensam artikel på DN Debatt.

Läs artikeln på DN Debatt