”Fler unga kan anställas i livsmedelsindustrin”

Regeringens besked på måndagen om ytterligare sänkta socialavgifter för ungdomar kan leda till ännu fler ungdomar i livsmedelsindustrin.

Livsmedelsindustrin har en högre andel sysselsatta ungdomar i jämförelse med genomsnittet på svensk arbetsmarknad. 13 procent av Livsmedelsföretagens sysselsatta är yngre än 24 år, att jämföra med 11 procent totalt bland landets sysselsatta år 2012. De kommande åren kommer runt 1 500 personer att lämna livsmedelsindustrin för att gå i pension. Dessa kommer då att till stor del att ersättas av nya medarbetare.

Tydligare drivkrafter

Med regeringens förslag att sänka de sociala avgifterna för arbetsgivarna med ytterligare 1 000 kronor för ungdomar under 23 år, blir drivkraften för livsmedelsföretagen ännu tydligare att ersätta kommande vakanser med ungdomar. De samlade kostnadsbesparingarna för livsmedelsindustrin ger också förutsättningar att också öka antalet sysselsatta totalt sett. Livsmedelsföretagens uppskattning är de minskade sociala avgifterna motsvarar närmare 400 ungdomsanställningar.