FoodDrinkEurope och European Vegetarian Union antar gemensam definition av ”vegetarisk”

Enligt den gemensamma definitionen får ingredienser från levande djur, t ex ägg, mjölk och ost, ingå i vegetariska livsmedel. Definitionen ligger i linje med vad en klar majoritet av svenska konsumenter anser ingår i begreppet ”vegetarisk”, enligt en SIFO-undersökning från Orkla Foods Sverige.

Branschorganisationen FoodDrinkEurope och den europeiska konsumentorganisationen för vegetarianer (EVU) har kommit överens om en definition av ”vegetarisk” som innebär att ingredienser från levande djur får ingå i vegetariska livsmedel. Den gemensamma definitionen klargör därmed skillnaden mellan ”vegetarisk” och ”vegansk”.

Här kan du ladda ner och läsa överenskommelsen mellan FoodDrinkEurope och EVU (på engelska).

– 2019 planerar EU att påbörja arbetet med att ta fram definitioner för ”vegetarisk” och ”vegan” och flera EU-länder har redan antagit riktlinjer för de här begreppen. Det är viktigt att EU så fort som möjligt presenterar gemensamma tolkningar för att ytterligare öka tydligheten gentemot konsumenter och för företag. Det ska inte råda någon tvekan för konsumenten om vilka produkter som är vegetariska och vilka som är veganska, och vilka sorts ingredienser som faktiskt ingår i respektive kategori, säger Ulrika Ehrhardt, lagstiftningsexpert på Livsmedelsföretagen.

Enligt en SIFO-undersökning som livsmedelsföretaget Orkla Foods Sverige låtit göra är det tydligt att FoodDrinkEuropes och EVU:s definition stämmer överens med hur de flesta svenska konsumenter ser på begreppen ”vegetariskt” och ”veganskt”. Undersökningen visar bla att:

  • 2 av 3 svenska konsumenter anser att mjölk, ost och ägg kan ingå i vegetarisk kost
  • 85 % av svenska konsumenter anser att vegetarisk och vegansk kost skiljer sig åt
  • 63 % av svenska konsumenter är positivt inställda till vegetarisk kost – jämfört med 33 % som är positiva till vegansk kost

–  Att det inte finns någon gemensam definition försvårar för konsumenterna när de ska göra medvetna val. Vi hoppas att resultatet av den här undersökningen ska ge kunskap om vad konsumenterna själva tycker så att vi får en tydlig enhällig definition som lever upp till konsumenternas förväntan på vad som är vegetariskt respektive veganskt, säger Cecilia Franck, presschef på Orkla Foods Sverige.

Här kan du läsa mer om Orkla Foods Sveriges SIFO-undersökning.

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning