Förhandlingschefen informerar: Höstens arbetsgivarträffar och utökat kursutbud

Vill du uppdatera eller fördjupa dina kunskaper inom arbetsrätt och/eller arbetsmiljö? I höst erbjuder vi flera kurser med olika inriktningar. Dessutom anordnar vi arbetsgivarträffar runtom i landet. Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk informerar om höstens utbud.

Nu lagom till högsommaren vill jag ta tillfället i akt att presentera och inbjuda till Livsmedelsföretagens sedvanliga Arbetsgivarträffar i höst. Vi har även utvidgat vårt kursutbud inom arbetsrättsområdet.

På vår hemsida under kalender går det nu bra att anmäla sig till utbudet. Arbetsgivarträffarna och utbildningarna är öppna för alla som representerar något av våra medlemsföretag. Vid arbetsgivarträffarna är deltagandet kostnadsfritt.

Arbetsgivarträffar på olika orter

Höstens arbetsgivarträffar äger rum på olika orter runt om i landet, närmare bestämt i Umeå, Stockholm, Örebro, Skövde, Göteborg, Helsingborg och Karlskrona. I kalendern på hemsidan framgår det exakta datumet och tidpunkten.

Huvudämnet vid höstens träffar har sin grund i nya regler i livsmedelsavtalet, nämligen ”Anställningsformer, särskilt om begreppet provanställning”. Vidare presenteras andra aktuella frågor inom arbetsrätten och arbetsmiljöområdet. Vi följer också upp våra nya avtal som träffades per den 1 april och öppnar upp för erfarenhetsutbyte och diskussion om dessa.

Utökat kursutbud inom arbetsrätt

Vi har till hösten också omarbetat och utökat vårt kursutbud inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Utbildningen ”Arbetsrätt I” ersätter den tidigare grundkursen i arbetsrätt. Den ges under en heldag, varvid lunch ingår. ”Arbetsrätt I” är en god presentation av arbetsrättens område för HR-personal, chefer med personalansvar och företagsledning. Vid utbildningen genomgås bland annat medbestämmandelagen, förhandling, regler kring anställnings ingående respektive upphörande, regler kring arbetstider och ledigheter samt grundläggande om förtroendemannalagen.

Vår utbildning om branschens kollektivavtal erbjuds i höst i digital form. Under förmiddagen genomgås innehållet i livsmedelsavtalet och under eftermiddagen innehållet i tjänstemannaavtalet. Det går bra att delta vid båda passen eller endast under halva dagen. Lämplig målgrupp är exempelvis chefer och ledare som använder reglerna i kollektivavtalen i sitt löpande arbete och de som är nya inom avtalsområdet.

En helt ny utbildning från Livsmedelsföretagen är kursen ”Förtroendemannalagen i teori och praktik”. Många medlemsföretag har efterfrågat en utbildning inom just detta område och i höst blir den verklighet under en heldag inklusive lunch. Vid utbildningen behandlas det mesta inom förtroendemannalagens område och hantering av facklig tid. Lämplig målgrupp är HR-personal samt de chefer som har att hantera frågor om ledighet för fackligt arbete.

Utbildning i arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöexpert Helene Eklöf erbjuder i fysisk form en dagsaktuell utbildning i arbetsmiljö. Den riktar sig till chefer och ledare på alla nivåer inom företagen. Med utgångspunkt från arbetsmiljölagen genomgås och diskuteras hur lagens ibland snåriga regelverk kan omsättas i praktiken till en bra och säker arbetsmiljö.

Ny arbetsrättskurs våren 2024

Under våren 2024 kommer vår nya utbildning ”Arbetsrätt II” att erbjudas. Den är en utvidgad och omarbetad variant av den tidigare fördjupningskursen i arbetsrätt. ”Arbetsrätt II” kommer att ges under två dagar i internatform på Västkusten i april 2024 men är ännu inte möjlig att anmäla sig till. Vi återkommer inom kort med ytterligare information om den utbildningen.

Rådgivningen öppen hela sommaren

Slutligen vill jag tillönska alla representanter från våra medlemsföretag en riktigt glad och trevlig sommar. Vår rådgivning har öppet som vanligt hela sommaren, telefon 08-762 65 50, måndagar-fredagar kl. 09-12 och 13–16 eller e-post radgivning@li.se.

Vi hörs och ses!

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef