Frågor och svar om märkning – kriget i Ukraina

Livsmedelsverket har förklarat att livsmedelsföretag, när det på grund av kriget i Ukraina inte går att få tag på vissa varor, ska kunna byta ut ingredienser i produkter utan att märka om förtryckta förpackningar. Nu har de samlat vanliga frågor och svar som förtydligar vad som gäller för dig som företagare.

Livsmedelsverkets ställningstagande, och frågorna och svaren på deras hemsida, innebär inte något formellt undantag från lagstiftningen. Det är en vägledning till kontrollmyndigheter och företag i Sverige hur de kan resonera i dessa frågor under de förutsättningar som råder just nu.

Företagen ansvarar för att följa lagstiftningen och att de produkter som de släpper ut på marknaden är säkra. De behöriga kontrollmyndigheterna gör en bedömning från fall till fall av hur lagstiftningen efterlevs.

Frågor och svar om märkning – kriget i Ukraina