Frågor och svar om snabbspåret

Livsmedelsföretagen deltar i det s.k. snabbspåret för nyanlända in i bristyrken. Vill du veta mer? Nu finns våra frågor och svar här.