Gemensamt slag för export till Asien

Idag besöker företrädare för KCF, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket och Landsbygdsdepartementet SCAN-slakteriet i Kristianstad.

Inom ramen för matlandet Sveriges exportsatsning är det nu fokus på att främja marknadsöppningar på Marknaderna i Asien, särskilt för griskött. Ett flertal slakterier deltar i samarbetet med myndighetsföreträdare från Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Även branschorganisationerna LRF,Li och KCF är engagerade i att så snart som möjligt få fram det underlag som krävs för att ett drygt tiotal slakterier ska kunna bli godkända för export till Taiwan och Kina.

En tjänsteman på Landsbygdsdepartementet  Magnus Nikkarinen kommer stationeras   i Kina för att under hösten arbeta med exportgodkännande och bistå med svar på de frågor kinesiska myndigheter  har.

Härutöver pågår i Food From Sweden, ett arbete med företagsanpassad marknadsanalys och distributörssökning, allt för att möjliggöra export direkt efter lands- och anläggningsgodkännanden blir klara.

När det gäller Taiwan har landets livsmedelsexportörer under sommaren redan besökt ett tiotal svenska slakterianläggningar, och ett exportgodkännande väntas här under hösten.