Gillar du forskning, innovation och en livsmedelssektor i världsklass?

Om svaret är ja så får du absolut inte missa lanseringen av Sweden Food Arena den 24 maj. Sweden Food Arena är en ny samlingsplats där företag och branschorganisationer inom hela livsmedelskedjan ska samverka kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Sweden Food Arena har redan ett 50-tal parter i hela livsmedelskedjan och vi vill gärna bli fler.

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges fjärde största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att företag och branschorganisationer nu tar ett krafttag för att etablera en arena där forskning, utveckling och innovation ska stärkas skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass. Arenan är en viktig del i regeringens nationella livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030. Tillväxtverket stödjer livsmedelssektorn i arbetet med att etablera denna samverkansarena.

Företag inom arenan har identifierat och arbetar nu med tre temaområden för forskning och innovation: Hälsa och smak, Cirkulär mat och Digitalisering och automation

LANSERING AV SWEDEN FOOD ARENA 24 MAJ

Vill du bidra till att skapa en svensk livsmedelssektor i världsklass? Vill du i samverkan med resten av livsmedelskedjan lyfta forskning och innovation inom området? Då är du och ditt företag varmt välkomna att gå med i Sweden Food Arena. Lanseringseventet den 24 maj vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör forskning och innovation inom livsmedelssektorn.

Tid: 24 maj, kl 13.00 – 16.30
Plats: Courtyard by Marriott, Stockholm.
Moderator: Alarik Sandrup

PROGRAM

13.00 – 14.30 Inledning
Per Arfvidsson, ordförande för arenans styrgrupp och vice vd Lantmännen
Lena Carlsson, ställföreträdande generaldirektör, Tillväxtverket

Invigning av arenan. Så tar vi livsmedelsstrategin vidare!
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Näringsdepartementet

Innovationsklimatet i den svenska livsmedelssektorn – varmt eller kallt?
Hauke Bossen, Roland Berger AB

Vad kan vi lära av andra branscher?
Gert Nilsson, teknisk direktör, Jernkontoret

Internationell utblick – hur har andra länder gjort?
Robert Brummer, vicerektor, Örebro universitet

Hur ser forskare på en utökad samverkan?
Katarina Nordqvist, sekreterare, Nationell kommitté för livsmedelsforskning, Formas

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 – 16.30 Hälsa och smak, cirkulär mat och digitalisering – tre prioriterade områden för forskning och innovation i Sverige

Hälsa och smak
Anders Högberg, Orkla, Hanna Halpern, Restaurangakademin

Cirkulär mat
Patrik Holm Thisner, HK Scan, Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen

Digitalisering och automation
Jonas Köhler, Menigo

Vad är Sweden Food Arena och hur jobbar vi vidare?
Företrädare från företag och branschorganisationer

SÅ ANMÄLER DU DIG

Du anmäler dig till lanseringen via den här länken.

Om du har frågor om Sweden Food Arena kan du kontakta sanna.berg@tillvaxtverket.se eller marie.gyllenberg@tillvaxtverket.se.

Mer information om Sweden Food Arena hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Varmt välkommen!