Goda nyheter från Sverigemärkning – nu sänks licensavgiften!

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige visar en mycket god utveckling. Efter knappt två år märker cirka 140 företag mer än 7900 produkter med Från Sverige. Framgången har gjort det möjligt för Svenskmärkning att sänka licensavgiften från 0,08 till 0,07 procent på omsättningen av märkta produkter. Detta görs från 1 juli 2018. 

Foto: Från Sverige (fransverige.se)

De märkta produkterna genererar licensintäkter* till bolaget Svenskmärkning AB som förvaltar, utvecklar och kommunicerar märket. Intäkterna driver verksamheten och ska också komma de märkesanvändande företagen till godo.

– Märkningen har utvecklats mycket positivt och möter våra prognoser tidigare än förväntat. Och det är företagen som använder märkningen som genererar resultatet. Det är då också rimligt att de får del av framgången genom en lägre licensavgift, säger Karin Brynell, ordförande Svenskmärkning AB.

– Det är naturligtvis glädjande att märket så snabbt etablerats på marknaden och visar resultat. Från Sverige är en enkel märkning som möter konsumenternas efterfrågan om ökad tydlighet om varornas ursprung, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB.

Under bolagets två första år har grunden lagts till en effektiv och väl fungerande verksamhet. Märket har vuxit och har nu god kännedom hos konsumenterna. Nästan 8 av 10 känner till märkningen Från Sverige.

Initiativet till den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF, som gemensamt startade och äger Svenskmärkning AB.

* Företag som använder märkningen betalar en årlig kontrollavgift på 3.000 kr till Svenskmärkning AB. För företag med en årsomsättning över 25 Msek utgår en licensavgift för märkta produkter.

För mer information, kontakta 
Karin Brynell, ordförande Svenskmärkning AB,
Telefon 0709-758085, karin.brynell@svdh.se

Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB,
Telefon 072-741 64 90, maria.forshufvud@svenskmarkning.se