Handelns egna varumärken stärker greppet

Daglivarukedjornas ökade satsningar på egna varumärken är den trend som påverkar livsmedelsproducenterna överlägset mest just nu. Det visar Livsmedelsföretagens nya konjunkturenkät. Även efterfrågan på hälsosamma alternativ är en het trend, medan suget efter närodlat och ekologiskt har planat ut.

[table caption=”Vilken konsumenttrend påverkar företagets produktion mest just nu? Ange tre viktigaste trenderna där 1 representerar den viktigaste.”]

,1,2,3,Summa 1-3

EMV (Private Label),49%,15%,10%,74%

Hälsosammare alternativ,6%,16%,25%,47%

LCHF-trenden,4%,18%,14%,37%

Lågprisprodukter,6%,25%,5%,36%

”Bekväma livsmedel”, 11%, 5%, 14%, 30%

Få eller inga tillsatser, 12%, 11%, 6%, 28%

Produkter med högre kvalitet, 3%, 1%, 19%, 22%

Närproducerat, 2%, 4%, 7%, 12%

Ekologiska livsmedel, 6%, 4%, 1%, 11%

Annat, 2%, 1%, 0%, 3%

[/table]

I konjunkturenkäten har företagen (Livsmedelsföretagens medlemmar) rangordnat de tre trender som påverkar den egna produktionen mest just nu. Hälften av företagen anger handelns egna varumärken (EMV) som den enskilt viktigaste trenden och tre fjärdedelar ser det som en av de tre viktigaste trenderna.

– Det är tydligt att en klar majoritet av livsmedelsproducenterna, vare sig de är EMV-leverantörer i dag eller inte, påverkas starkt av dagligvarukedjornas ökade satsningar på de egna varumärkena, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

För drygt två tredjedelar av företagen är produktion för EMV mindre lönsam än övrig produktion, visar en undersökning från tidigare i år.

Hälsa viktigare än eko

Av den nya konjunkturenkäten framgår också att den hälsosamma trenden håller i sig. Hälften av företagen ringar in konsumenternas intresse för hälsosammare alternativ som en av de tre viktigaste trenderna.

I botten på trendlistan placerar sig närodlat och ekologiskt.

– Det hänger delvis samman med att dessa produkter utgör en liten andel av utbudet i flera företag, men också på att efterfrågan i konsumentledet planat ut för dessa varukategorier, säger Carl Eckerdal.

Ekologiska produkter står i dag för knappt 4 procent av dagligvaruhandelns försäljning och har inte ökat nämnvärt under senare år.

Stark exporttillväxt

När det gäller själva konjunkturläget sticker livsmedelsexporten ut positivt. Exporttillväxten var god under årets inledande kvartal, visar enkäten. Enligt offentlig statistik ökade exporten av mat och dryck med 17 procent under årets första två månader. Företagen tror på fortsatt tillväxt, om än i något makligare takt, under det kommande halvåret.

Företagens försäljning på hemmamarknaden utvecklades däremot svagt med en knapp volymuppgång. Takten i personalneddragningarna bland Livsmedelsföretagens medlemsföretag var oförminskad och råvarukostnaderna fortsatte att stiga.

 

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98