Hellre bra än billigt

Svenska konsumenter fortsätter att efterfråga lokalproducerade livsmedel, och betalar hellre mer för färre produkter. Det framgår av Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.

I Livsmedelsföretagens årliga trendrapport framgår att den starkaste trenden 2016 är svenskt och lokalproducerat. Rapporten visar också en fortsatt växande efterfrågan på premiumprodukter såsom glutenfria, vegetariska, ekologiska, eller laktosfria livsmedel.

En trend som pågått i några år och som håller i sig är att konsumenterna handlar mindre men dyrare. Man köper hellre en dyr produkt än två billiga.

– Det här är en trend som pågått de senaste fem åren. Det stämmer överens med vår trendundersökning, våra medlemsföretag säljer idag mer premiumprodukter än lågprisprodukter, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen, i podcasten Feeder.

Livsmedelsindustrin är heller inte oberörd av de nationalistiska vindarna som präglat 2016 och som visar fortsatt styrka 2017. En mer patriotisk värld och en större internationell efterfrågan på närproducerat kan vara några av förklaringarna till att svensk matexport hade svag tillväxt under 2016. Sedan år 2000 har den ökat med i snitt 6,6 procent årligen. I fjol stannade ökningen på 1,5 procent.

2016 blev ett gott år för svenska livsmedelsproducenter. Men under det sista kvartalet inträffade ett brant fall i lönsamheten till följd av ökade råvarukostnader.

Man ska inte lägga för stor vikt vid ett enskilt kvartal, men fallet i lönsamhet 2016 är kraftigt. I december månad var försäljningstappet hela 1,5 procent. De låga volymerna under fjärde kvartalet resulterade också i ett tapp i kapacitetsutnyttjandet – från 80 procent under tredje kvartalet till 75 procent under det fjärde. Till stor del handlar tappet om kraftigt höjda priser på råvaror.

Men eftersom fjolårets tre första kvartal uppvisade betydligt stabilare tillväxttal på hemmamarknaden för svenska livsmedelsproducenter, blev 2016 totalt sett ändå ganska bra.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98