Heltäckande bud från Industrins arbetsgivarparter

Arbetsgivarna inom industrin har idag överlämnat ett heltäckande bud till de fackliga motparterna.

Budet som löper över två år innehåller en nivåhöjning med 1,75 procent i årstakt varav 0,1 procent utgör premiehöjning till deltidspension.

Löneavtalens nivåökning blir därmed 3,3 procent under avtalsperioden.