Hur säkrar ditt företag tillgången på vatten?

Vatten är vårt mest grundläggande livsmedel. Det är dessutom ett viktigt ämne som ingrediens i andra livsmedel och för att kunna göra rent vid tillverkning. Som livsmedelsproducent är det viktigt att du har en dialog med kommunen om vattentillgång, skriver Patrik Strömer, ansvarig för krisberedskapsfrågor på Livsmedelsföretagen.

Tillgången på rent vatten är inte bara en förutsättning för livet, utan också för civilisationen som vi känner den. Så hur står det då till med den svenska vattenförsörjningen? Det är generellt bra, men situationen är inte helt lugn. Livsmedelsverket och VAKA-gruppen (Den nationella vattenkatastrofgruppen) fick efter omfattande torkor 2016 och 2017 ett uppdrag att titta på möjligt förebyggande arbete inför eventuell torka och vattenbrist. För ett år sedan skrevs i rapporten: ” Sverige har ännu inte drabbats särskilt hårt av torka i ett internationellt perspektiv.” Detta var alltså före sommaren 2018, så situationen har förändrats väsentligt.

Vad som görs från de ansvariga organisationerna Svenskt Vatten och Livsmedelsverket är bland annat att undersöka hur grundvattenförsörjningen är förenlig med nuvarande uttag och vilka förändringar som kan behöva göras.

Livsmedelsföretagen har blivit uppmanade att be sina medlemmar att kontakta kommunen för att diskutera tillgången på vatten, vilka behov företagen har och vad som kan göras om det uppstår akut brist. Ur kommunens perspektiv är det en fördel att veta om det finns viktiga industrier som förlitar sig på kontinuerlig vattenförsörjning.

Som livsmedelsproducent bör du även vara förberedd på vattenrelaterade kriser. Vad händer om det sker ett utsläpp i dricksvattentäkten? Om ledningar går av? Finns det andra sätt att lösa tillgången på vatten, exempelvis med tankbilar och särskilda kopplingar? Att i lugn och ro förbereda sig på vad som kan hända är bästa sättet att undvika och hantera en eventuell kris. Kontakta kommunen och be om ett möte. Det underlättar även deras kommande arbete, inte bara ert!

Du hittar mer information hos Svenskt Vatten och hos Livsmedelsverket.

Det går också bra att kontakta Patrik Strömer, ansvarig för krisberedskapsfrågor på Livsmedelsföretagen, på patrik.stromer@li.se eller 0725-055743.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert