Så söker du omställningsstöd för maj till och med juli

Idag, den 20 oktober, öppnar ansökan till det förlängda omställningsstödet. För bolag som tappat stora delar av sin omsättning mellan maj och juli finns möjlighet till stöd. Men, vem har rätt till stöd och hur gör man? Vi sammanfattar!

Hur stort omsättningstapp krävs för rätt till stöd?

Berättigad till stöd avseende maj månad är det företag som förlorat mer än 40 % av sin omsättning, i relation till samma månad år 2019. Avseende månaderna juni och juli krävs för stöd ett omsättningsfall om minst 50 %, i relation till samma period tidigare år.

Vidare krävs att företaget haft en årsomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast 1 januari 2020.

Finns det några begränsningar i stödets storlek?

För maj månad beviljas stödsummor på mellan 5 000 och 75 miljoner kr. För juni och juli är golvet för stödsummor detsamma medan taket dragits ner till 8 miljoner kr.

Behöver vi revisorsintyg för att ansöka om omställningsstöd?

För ansökningar om stödsummor på över 100 000 kr krävs yttrande från revisor.

Hur snabbt betalas stödet ut?

Skatteverket har som mål att betala ut pengarna inom en vecka från det att ansökan inkommit till myndigheten.

Var ansöker vi om stöd?

Här på Skatteverkets hemsida.