Näringsdepartementet informerar om EU:s nya ekoförordning

Inom kort kommer EU att besluta om en ny förordning för ekologisk produktion. Därför bjuder Näringsdepartement in till ett möte den 30 januari för att diskutera ett framtida genomförande av den nya förordningen. 

På mötet den 30 januari kommer Näringsdepartementet, Jordbruksverket och Livsmedelsverket beskriva hur det framtida arbetet med genomförandeakterna ska utformas. Till mötet har även tjänstemän från Kommissionen bjudits in och de kommer att ge en presentation över den nya förordningen.

Program:
– Välkommen och den nya ekoförordningen, Tobias Olsson, enhetschef Näringsdepartementet
– Jordbruksverket och Livsmedelsverket om genomförandet av den nya förordningen, Jackis
Lannek, nationell expert Jordbruksverket, och Viveka Larsson, t.f. avdelningschef
Livsmedelsverket
– En ny europeisk förordning om ekologisk produktion, Mr. Nicolas Verlet, enhetschef,
Europeiska kommissionen
– Avslutning och nästa steg, Tobias Olsson

Tid, plats och anmälan:
– Tid: 30 januari kl. 09.15 – 10.45
– Plats: Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
– Anmälan: Anmäl deltagande till Gustav af Wetterstedt:
gustav.af.wetterstedt@regeringskansliet.se senast den 25 januari
– Frågor: Kontakta Gustav af Wetterstedt, Näringsdepartementet, tel. 0725-5850 58
– Epost: gustav.af.wetterstedt@regeringskansliet.se
– Övrigt: Legitimation krävs för inpassering