Information om avtalsrörelsen

Senast den 31 mars ska Livsmedelsföretagen teckna nya kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen och Sveriges Ingenjörer. De nya avtalen ska gälla från den 1 april.

Livsmedelsföretagen är ett av de förbund som förhandlar inom ramen för Industriavtalet. Nu under den sista månaden leds dessa förhandlingar av opartiska ordförande (OPO).

Svenskt välstånd är beroende av intäkter från vår export. Löneökningstakten ska därför bestämmas med utgångspunkt från industrins internationella konkurrenskraft. Inom industrin sätts ett märke för löneökningar och det ska sedan följas av andra parter på arbetsmarknaden.

Frågor?

Medlem i Livsmedelsföretagen – kontakta någon av våra förhandlare.
Press– kontakta Bodil Sidén 070 341 26 04.