Information om exportaktiviteter våren 2017

Här följer information om mässor som går av stapeln under våren 2017.  

Food Business Days, 21-22 mars 2017

Food Business Days riktar sig till svenska livsmedelsföretag som är intresserade av långsiktig etablering på tyska marknaden eller öka sin nuvarande export till Tyskland.

Svenska livsmedelsföretag erbjuds möjligheten till marknadskunskap, nätverk och dialoger med tyska distributörer och livsmedelskedjor i syfte att etablera kontakter, få feedback på sina produkterbjudanden och underlätta framtida försäljning i Tyskland. Dagarna innehåller såväl butiksbesök, seminarier och enskilda feedback möten.

Tema för Food Business Days 2017 kommer vara aktuella trender på livsmedelsmarknaden, förutsättningar och krav på den tyska marknaden såväl som erfarenhetsutbyten kring listningsprocesser och logistik.

För mer information klicka här.

Mässor i Hong Kong och Shanghai

I maj arrangeras två matmässor i Hong Kong (8-11 maj) respektive Shanghai (17-19 maj). Sverige kommer genom Food From Sweden att ha en monter i samarbete med andra nordiska länder där konceptet ”Try Swedish!” lanseras.

Här hittar du mer information om mässan i Hong Kong och Shanghai.