Inget mer stöd till arbetsmiljöutbildning från AFA försäkring

AFA försäkring som finansierar stödet till arbetsmiljöutbildning meddelar att de pengar som var avsedda att räcka till 2018 kommer att ta slut redan i år (2016). Med anledning av detta kan AFA försäkring inte ta emot fler ansökningar från företag eller godkänna fler utbildningsanordnare efter 14 oktober 2016.

AFA försäkring kommer att utvärdera satsningen.

Information om stödet för Arbetsmiljöutbildning (t o m 30 september 2016):

  • 2 145 företag har beviljats stöd
  • 6 716 utbildningsdagar har beviljats stöd
  • 19 154 personer har (eller kommer) under 2016 genomgå en arbetsmiljöutbildning med Stöd för arbetsmiljöutbildning
  • 324 utbildningsanordnare har blivit godkända

De populäraste utbildningarna har varit:

  • Bättre arbetsmiljö – BAM
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Mer information finns på AFA försäkrings hemsida.