Initiativ för ökad svensk livsmedelsexport

I dag har Jordbruksverkets, Livsmedelsverkets och Tillväxtverkets rapport om möjligheter med ökad livsmedelsexport lämnats in till Regeringskansliet inför arbetet med livsmedelsstrategin.

De övergripande målsättningarna med arbetet har varit att ta fram förslag för hur Sverige kan:

• Öka exporten av jordbruks- och livsmedelsvaror såväl inom EU som till tredje land

• Öka antalet företag som vill och har kompetens och resurser för att börja exportera

• Öka antalet destinationer inom mat- och måltidsturismen

• Öka matturismen i Sverige, dvs. utländska besökares inköp eller konsumtion av livsmedel i Sverige

• Öka exporten av kunskap om förvaring och transport av livsmedel samt logistik för att minska matsvinnet från jordbruk till konsument

Rapporten betonar vikten av satsningar på export och frihandelsavtal och går att läsa i sin helhet här:

Initiativ för ökad svensk export 2015_webb