Integrationsministern på besök i mångfaldens livsmedelsindustri

Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist och integrationsminister Erik Ullenhag besökte Coca-Cola Enterprises Sverige i Jordbro den 22 augusti för att ta del av företagets arbete med mångfalds- och integrationsfrågor.

Erik Ullenhag och Marie Söderqvist

– Livsmedelsindustrin är den industrigren som har högst andel utlandsfödda bland de anställda och är en viktig inkörsport på arbetsmarknaden för många invandrare och ungdomar. Coca-Cola i Sverige är ett bra exempel på detta, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

– Livsmedelsindustrin är dessutom den geografiskt mest spridda industrin och är en viktig arbetsgivare i såväl små glesbygdskommuner som i storstädernas ytterområden, exempelvis i Jordbro.

Coca-Cola Enterprises Sverige etablerades i Jordbro i Haninge kommun för 15 år sedan och är den näst största privata arbetsgivaren i kommunen.

Fakta

  • 18% av de anställda i livsmedelsindustrin är utlandsfödda
  • 13% av de anställda i industrin som helhet är utlandsfödda
  • 13% utlandsfödda finns bland samtliga förvävsarbetande