Introduktionsjobb – ett nytt anställningsstöd

Går verksamheten för högtryck samtidigt som du tvekar att anställa? När du anställer någon som är nyanländ – eller har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid – kan du få ekonomiskt stöd. Arbetsförmedlingen har olika anställningsstöd för olika behov och situationer. Nytt från 1 maj är introduktionsjobb.

Är du en av de företagare eller chefer som behöver anställa, tillfälligt eller på sikt? Då är kanske introduktionsjobb något för dig.

Kombinera arbete med utbildning

Med introduktionsjobb får du till dig en person som inte jobbat på ett tag eller aldrig jobbat i Sverige. Men samtidigt finns oftast både viljan och kompetensen att göra en god arbetsinsats. Personen du vill anställa kan varva studier, i till exempel svenska, med arbete på arbetsplatsen. Arbetsförmedlingen kan ge dig en sänkt lönekostnad, i vissa fall stöd för handledning och hjälp med urvalet.

Läs mer om introduktionsjobb

 

Det ekonomiska stödet

Du som arbetsgivare kan, för en heltidstjänst, få ersättning med 80 procent av lönekostnaden upp till en månadslön på 20 000 kronor. De första sex månaderna kan du i vissa fall få ersättning för handledning eller kompetenshöjande insatser. Handledarbidraget är 2 000 kronor per månad för arbetstid över 50 procent och 1 000 kronor per månad under 50 procent.

Ersättningen från Arbetsförmedlingen får du via skattekontot och lönen behöver du betala ut elektroniskt under hela stödperioden.

Räkna ut ersättning och se hur mycket du kan få i ekonomiskt stöd om du anställer någon med introduktionsjobb.

Anmäl intresse för introduktionsjobb

Fakta om introduktionsjobb och anställningsstöd

Introduktionsjobb startade 1 maj och ersatte följande anställningsstöd:

  • särskilt anställningsstöd
  • förstärkt särskilt anställningsstöd
  • instegsjobb
  • trainee välfärd
  • trainee brist

Läs mer om Arbetsförmedlingens anställningsstöd