Introduktionsjobb – när du anställer någon som har svårt att få arbete

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är nyanländ i Sverige. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd.

Är du en av de företagare eller chefer som behöver anställa, tillfälligt eller på sikt? Då är kanske introduktionsjobb något för dig.

Vad är introduktionsjobb?

Med introduktionsjobb får du som arbetsgivare ekonomisk ersättning när du anställer någon som varit arbetslös länge eller som är nyanländ i Sverige. Introduktionsjobb kan kombineras med studier inriktade mot yrket, kompletterande gymnasieutbildning eller studier i svenska, och studierna ska bidra till att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Huvuddelen ska dock bestå av arbete.

Om den du anställer behöver handledning eller kompetenshöjande insatser kan ni få ersättning även för det.

Läs mer om introduktionsjobb