Investeringarna tar fart i livsmedelsindustrin

Investeringstakten ökade för tredje kvartalet i rad inom den svenska livsmedelsindustrin. Investeringarna har inte ökat så mycket på fyra år, visar Livsmedelsföretagens konjunkturrapport för andra kvartalet i år. Samtidigt bidrar minskade råvarukostnader till ökat ekonomiskt utrymme för företagen.

Glädjeämnena under andra kvartalet för den svenska livsmedelsindustrin var inte knutna till försäljningen, utan handlade framför allt om att råvarukostnaderna utvecklades gynnsamt och att investeringstakten ökade ordentligt. För första gången sedan första kvartalet 2010, avtog råvarukostnaderna något i årstakt. Därmed bröts en drygt fyraårig serie av stigande råvarukostnader.

– Detta ger möjlighet till andhämtning för företagen och mer tid och kraft kan ägnas åt att utveckla produktportföljerna, inte minst i termer av ökade investeringar, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Som av en händelse redovisar företagen för det andra kvartalet 2014 den snabbaste ökningen av investeringarna sedan slutet av 2010. Det är tredje kvartalet i följd som investeringstrenden pekar uppåt.

– Det finns uppenbarligen en ökad framtidsoptimism om livsmedelsproduktionen i Sverige, säger Carl Eckerdal.

I konjunkturrapporten konstateras att prognostiserade rekordskördar i Sverige och globalt ser ut att skapa press neråt på råvarupriserna även framöver. I media har det redan spekulerats om att de sjunkande råvarupriserna bör leda till minskade svenska konsumentpriser på livsmedel.

– Sambandet har mellan prisutvecklingen på råvaror och svenska konsumentpriser på livsmedel har varit svag under de senaste tio åren, konstaterar Carl Eckerdal.

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev augusti 2014

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98