Jordbruksverkets livsmedelsindustridag 15 januari 2019

Många svenska livsmedelsföretag arbetar idag aktivt för att skapa en hållbar och resurseffektiv matproduktion. Att använda våra befintliga resurser effektivare är på många sätt avgörande för hela livsmedelskedjan. Det är temat för Jordbruksverkets livsmedelsindustridag ”Resurseffektivitet ger hållbar lönsamhet” den 15 januari. Anmäl dig idag!

Livsmedelsindustridagen äger rum tisdagen den 15 januari 2019, kl 09.30–16.15 på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, i Stockholm. Dagen är kostnadsfri och lunch ingår.

Här anmäler du dig. 

Från inbjudan:

”På seminariet kommer vi bland annat få höra Ingenjörsvetenskapsakademin berätta om sitt projekt om resurseffektivitet i livsmedelskedjan och hur de arbetar med att ta fram ett nationellt system för att mäta matsvinn och få branschen att tjäna på det. Under dagen kommer vi även få höra från företag av olika storlekar, internationella och nationella som befinner sig i olika led av livsmedelskedjan. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring att tänka resurseffektivt och cirkulärt i sin produktion och hur detta samtidigt ger en lönsamhet som är hållbar.”

Programmet

09:30 – 10:00 Registrering och kaffe

10:00 – 10:10 Välkommen
Generaldirektör Christina Nordin

10:10 – 10:40 Livsmedelsstrategin – vad är gjort och hur ser arbetet ut framöver.
Lena Eckedal Rimsten, departementssekreterare Näringsdepartementet

10:40 – 11:10 En resurseffektiv och cirkulär livsmedelskedja – ett nationellt system för att mäta matsvinn och få branschen att vinna på det.

Kristoffer Gunnartz, delprojektledare för Ingenjörsvetenskapsakademins projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – ReCe

11:10 – 11:35 Hur gör man Sveriges godaste burgare ännu godare?
Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef, Max Burgers AB

11:35 – 12:00 Cirkulärt bryggande.
Helena Nylén, Varuförsörjningsdirektör, Spendrups bryggeri AB

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:30 Vi räddar frukt med händerna.
Truls Christenson, Frukträddare, Rescued Fruit AB

13:30 – 14:20 Resurseffektiva förpackningar – helhetssyn från råvara till återvinning
Erik Lindroth, Miljödirektör, Tetra Pak

Hållbara förpackningar
Amanda Persson, Development Engineer, Flextrus AB

14:20 – 14:50 God mat som gör gott.
Elna Hallgard, Development manager, Orcla Foods

14:40 – 15:10 Kaffe

15:10 – 15:50 Hållbarhet som drivkraft för nya innovationer och värdeskapande
Maria Stareborn, Communications Director Sustainable Business & Communication, Unilever

15:50 – 16:10 Summering av dagen, Moderator

16:10 – 16:15 Avslut
Generaldirektör Christina Nordin

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 januari. OBS! Begränsat antal platser.