”KI bortser från företagens verklighet”

– Konjunkturinstitutet bortser helt från företagens verklighet. Med arbetskraftskostnader som stigit snabbare än omvärlden och mycket små möjligheter att höja priserna, skulle allt annat än låga löneökningar slå rejält hårt mot industriföretagens konkurrenskraft och därmed jobben, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal i en kommentar till Konjunkturinstitutets rapport på onsdagen.

Konjunkturinstitutet skriver bland annat att mycket låga löneökningar inte leder till lägre arbetslöshet eftersom Riksbanken för närvarande har begränsad möjlighet att bedriva en än mer expansiv penningpolitik.

Carl Eckerdal anser att KI har en allt för ljus bild av den svenska konjunkturen.

– KI bygger sitt antagande om årliga löneökningar på drygt 3 procent på väldigt ljusa konjunkturutsikter. Faktum är att utsikterna blir allt dystrare. Så sent som igår skrev IMF ner sin prognos över världsekonomin.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98