Klart med snabbspår för livsmedelsbranschen

Livsmedelsbranschen har fått 600 000 kr beviljat från arbetsmarknadsdepartementet i främjandemedel för att kartlägga behov och möjligheter till snabbspår inom olika livsmedelsrelaterade yrken.

Projektet görs ihop med Livs i syfte att hjälpa företagen med arbetskraft i bristyrken och samtidigt hjälpa till att få in nyanlända i arbete.

Svensk livsmedelsindustri har sedan länge en större andel utlandsfödda än industrin som helhet. 2010 var andelen utrikesfödda 18 procent i livsmedelsindustrin, att jämföra med 13 procent i industrin totalt. Enligt SCB har endast textilindustrin en högre andel utlandsfödda. Det finns därför redan en vana i branschen vid att erbjuda personer med utländsk bakgrund och utbildning arbete. De nya medlen möjliggör ytterligare steg.