Klart med VD för livsmedelsbranschens nya svenskmärkning

Tidigare i somras meddelade Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Lantbrukarnas Riksförbund, att det gemensamma bolaget Svenskmärkning AB startats. Bolaget ska utveckla och förvalta en ny frivillig svenskmärkning på livsmedel. Nu är det klart vem som ska leda arbetet. Maria Forshufvud, idag VD på branschorganisationen Svenskt kött, blir VD i det nystartade bolaget.

Den frivilliga svenskmärkningen är livsmedelsbranschens svar på konsumenters ökade efterfrågan på svensk mat och dryck. Det är också branschens bidrag till det pågående politiska arbetet att stärka svensk livsmedelsproduktion och konsumtion. Ambitionen är att konsumenter ska hitta svenskmärkningen på produkter i butikshyllorna så snart som möjligt.

– När en majoritet av konsumenter anger att de föredrar att köpa svenska livsmedel är det onekligen ett stort uppdrag att få vara med och utveckla en ny breddad svenskmärkning till dem. Jag är också övertygad om att märkningen kommer bidra till att stärka och utveckla marknaden för svenska råvaror, säger Maria Forshufvud.